Overige werkzaamheden

Geurts Boom & Groen kan veel als het over bomen gaat. Lees hier welke werkzaamheden we nóg allemaal verrichten.

vrachtwagen die een berg houtsnippers aan het opruimen is

Versnipperen

Geurts Boom & Groen kan vrijgekomen takhout en snoeiafval ter plekke versnipperen. De snippers kunnen we afvoeren of achterlaten en kunnen dienst doen als bodembedekker of om paden te maken.

Stronkenfrezen

Als een boom geveld is, blijft een stronk over. Deze stronk kan weggefreesd worden m.b.v. een stobbenfrees. De stronk kan verwijderd worden tot ongeveer 50 cm onder het maaiveld.

machine die stronken aan het frezen is
een kroonverankering die aangebracht is

Kroonverankering

Als de veiligheid in de directe omgeving van de boom gewaarborgd moet zijn of als de kroonvorm behouden moet worden, kan kroonverankering toegepast worden. Dit kan schade aan de boom voorkomen of beperken. Slecht aangehechte of zware takken kunnen onder zware belasting scheuren of afbreken. Het plaatsen van een kroonverankering kan dit niet altijd voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat de betreffende tak aan de boom blijft hangen. Zo kan verdere schade aan de boom voorkomen worden.

Planten en verplanten

Niet elke boom kan overal geplant worden. Het is zonde van de investering als een pas geplante boom maar een seizoen gedijt en daarna niet meer groeit. Het is belangrijk om te kijken of de groeiplaats geschikt is voor het type boom. Er moet genoeg ruimte zijn, óók onder de grond. De bodem en de grondwaterstand zijn eveneens belangrijke factoren bij het beantwoorden van de vragen óf en wáár een boom geplant of verplant kan worden. Verder moet bekeken worden of extra beluchting en bewatering voor dit type boom nodig zijn. Geurts Boom & Groen denkt graag mee over het (ver)planten.

graafmachine die een boom aan het planten is
Groeiplaats verbetering

Groeiplaats verbetering

Als een boom niet goed groeit is dat vaak te wijten aan de kwaliteit en de samenstelling van de bodem. Dat kan bijvoorbeeld door een te hoge grondwaterstand, een zuurstoftekort of een gebrekkige voedingstoestand komen. Als gevolg hiervan kan de conditie van een boom verslechteren, waardoor de boom vatbaarder wordt voor ziektes en aantastingen. Geurts Boom & Groen stelt het probleem vast en stelt een gepaste oplossing voor.

In- en verkoop van boomschors en houtsnippers

Geurts Boom & Groen levert alle soorten boomschors en houtsnippers in verschillende fracties (vanaf 1 m³). Boomschors en houtsnippers hebben een decoratieve functie in uw tuin, maar zijn ook goed tegen onkruid. Ze hebben bovendien een positieve werking op de kwaliteit van de bodem en het bodemleven.

high angle close up of wood chips full frame
Groeiplaats verbetering

Transport

Geurts Boom & Groen draagt zorg voor een deskundig en veilig transport van stam- en takhout. Ook snoeihout en groenafval voeren we netjes af.

Advies

Neem bij vragen over boomonderhoud vrijblijvend contact met ons op. We kunnen de situatie, indien nodig, op locatie inventariseren en een passende oplossing voorleggen. Hier zijn doorgaans geen kosten aan verbonden.

Contact
high angle close up of wood chips full frame

Ons werk

Hier komt de project naam
Hier komt de project naam
Hier komt de project naam