Boomverzorging

Boomverzorging

Geurts Boom & Groen is gespecialiseerd in boomverzorging. Wij dragen zorg voor bomen en kunnen alle werkzaamheden verrichten die daarbij nodig zijn. Dat kan het snoeien van bomen zijn of het helpen voorkomen van boomziektes en -aantastingen, maar ook het (ver)planten of rooien van bomen. Voor elk ‘boomprobleem’ heeft Geurts Boom & Groen de kennis, de expertise en dus de meest adequate oplossing in huis.

Een groene omgeving is goed voor mens, dier en milieu. Geurts Boom & Groen probeert bij te dragen aan het terugbrengen en behouden van groen in bewoond gebied. Veel bomen staan binnen de bebouwde kom, langs wegen en op andere plekken waar geleefd wordt. Op afgebroken takken, omgewaaide bomen of irriterende eikenprocessierupsen zit niemand te wachten. Onderhoud en boomverzorging zijn dus van groot belang. Door onveilige takken deskundig te snoeien, bomen te verankeren en aantastingen helpen te voorkomen, kunnen bomen deel uit blijven maken van onze leefomgeving.

Contact
Image in a tree

Snoeien

In stedelijk gebied moeten bomen regelmatig gesnoeid worden. Het is belangrijk dat dit vakkundig en nauwkeurig gebeurt; het komt de levensduur en de gezondheid van de boom, maar ook de leefbaarheid en veiligheid van de mens eromheen ten goede.

Vellen & Rooien

In sommige situaties moeten bomen geveld of gerooid worden. Per situatie bekijken we wat de beste manier is om de boom, indien noodzakelijk, te ontmantelen. We maken daarbij gebruik van gedegen kennis, jarenlange ervaring en van state-of-the-art materieel.

Boomveiligheid

Elke boomeigenaar heeft een ‘boom-zorgplicht’; je bent verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van bomen om zo de kans op schade te minimaliseren. Bomen regelmatig (laten) controleren vergroot de veiligheid en draagt bij aan de conditie van de bomen.

Ziektes & aantastingen

Ziektes en aantastingen komen in de natuur nu eenmaal voor, dus ook bomen kunnen ziek worden. Net als bij de mens geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Professioneel onderhoud en de juiste zorg houden bomen gezond en sterk.

Bosonderhoud

Duurzaam beheer en behoud van onze bossen is essentieel. Geurts Boom & Groen ziet door de bomen altijd het bos en draagt vakkundig zorg voor het onderhoud van bossen.

Overige werkzaamheden

Geurts Boom & Groen kan veel als het over boomverzorging en -onderhoud gaat. Lees hier wat we kunnen doen om bomen de juiste zorg te bieden.

Man met omgevallen boom

Boom-zorgplicht

Elke boomeigenaar heeft een zogeheten ‘boom-zorgplicht’. Dat houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het onderhoud van ‘jouw’ bomen en dat je dient te voorkomen dat zich een situatie (rond die boom) voordoet die gevaar op kan leveren voor anderen. Het is daarom verstandig om bomen op een perceel regelmatig te laten controleren, zodat aantoonbaar aan de boom-zorgplicht wordt voldaan en de bomen in optimale conditie blijven. Dankzij de groene vingers van Geurts Boom & Groen zijn bomen altijd in vertrouwde handen.

Contact

Ons werk

Hier komt de project naam
Hier komt de project naam
Hier komt de project naam