Ziektes & Aantastingen

Ziektes & Aantastingen

Bomen kunnen ziek worden of aangetast worden door invloeden van buitenaf. Het weer is zo’n invloed, maar ook insecten, vogels en niet te vergeten de mens. Voorkomen is, wat Geurts Boom & Groen betreft, altijd beter dan genezen. Professioneel onderhoud en de juiste zorg houden bomen gezond en sterk. Door de gezondheid van bomen te monitoren en tijdig in te grijpen, kan bomenleed vaak voorkomen worden. De boomspecialisten van Geurts Boom & Groen kunnen in veel gevallen vaststellen wat de ziekte of aantasting veroorzaakt en maatregelen nemen om erger te voorkomen of om de boom te herstellen.

Hieronder noemen we een aantal veel voorkomende boomziektes of aantastingen.

vruchtlichamen op een boom

Vruchtlichamen

Vruchtlichamen horen in principe niet thuis op stammen of takken van bomen. Als dit wel het geval is, kan dit een indicator zijn voor aantasting en eventueel houtrot. Niet alle vruchtlichamen zijn even schadelijk. Een voorbeeld van een zeer schadelijk vruchtlichaam is de echte tonderzwam. Deze zwam leeft als een parasiet op de boom. Het mycelium veroorzaakt witrot en tast zo het hout van loofbomen aan. Uiteindelijk kan een boom afsterven. Wie vruchtlichamen op bomen aantreft en twijfelt over de invloed ervan, doet er goed aan om de specialisten van Geurts Boom & Groen in te schakelen.

Kanstanjemineermot-

Als paardenkastanjes in de zomer al bruine bladeren krijgen die bovendien vroegtijdig afvallen terwijl andere bomen nog helemaal in het blad staan, is de boom waarschijnlijk ‘bezocht’ door de kanstanjemineermot. De rupsen/larven van deze mot vreten hun weg door de eerste lagen van het blad. Ze vreten het bladmoes weg, waardoor de bladeren bruin worden en afvallen. In dit proces wordt de fotosynthese ernstig verstoord, waardoor de boom minder reserves aanmaakt en zo minder bouwstoffen opneemt. De boom staat veel te kort in het blad en wordt elk groeiseizoen minder vitaal. De kastanjemineermot is niet te bestrijden met huis-, tuin- en keukenbestrijdingsmiddelen.

Kanstanjemineermot
Als de conditie van de boom achteruitgaat, wordt de boom ook vatbaarder voor andere aantastingen. Een veel voorkomende aantasting is de kastanjebloedingsziekte. Die is te herkennen aan de bruine vlekken, scheuren in de bast en bloedingen. Op termijn is de ziekte fataal voor de boom. Neem contact op met Geurts Boom & Groen voor een adequate oplossing van het probleem.
massariaziekte

Massariaziekte

De Massariaziekte komt voor bij platanen en wordt veroorzaakt door een schimmel. Door de aantasting treedt zeer agressieve houtrot op die tot het afbreken van (gestel)takken kan leiden. Dit kan gevaarlijke en onveilige situaties opleveren voor de openbare veiligheid. De aantasting is alleen aan de bovenkant van de takken waarneembaar. De ervaren specialisten van Geurts Boom & Groen kunnen de boom in… om het probleem aan te pakken!

Eikenprocessierups

Als rupsen zich massaal op de stam van een eikenboom storten, weten veel mensen wel hoe laat het is: de eikenprocessierups is er weer. Vanaf eind april tot en met juli gaan de rupsen vanuit hun nest in ‘processie’ de boom in, op zoek naar eikenbladeren. In deze periode verliezen de rupsen brandharen die ernstige irritaties aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken bij mensen. Ook de eikenbomen lijden doordat de rupsen de bladeren wegvreten. Het verwijderen van de rupsen moet professioneel gebeuren. Bij Geurts Boom & Groen weten we precies wat we moeten doen.

eikenprocessierups
omgevallen boom

Overige

Valt er iets op aan een boom dat er niet thuishoort of vrees je voor de gezondheid van de boom? Neem bij waarneming of twijfel contact op met Geurts Boom & Groen voor een vrijblijvend advies.

Contact

Ons werk

Hier komt de project naam
Hier komt de project naam
Hier komt de project naam