Boomveiligheid

Boomveiligheid

Als boomeigenaar heb je een ‘boom-zorgplicht’; je bent verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van bomen om zo de kans op schade of ongelukken, bijvoorbeeld door een afgebroken tak, te minimaliseren. Bomen moeten daartoe periodiek gecontroleerd worden. Geurts Boom & Groen raadt aan om deze controle minimaal één keer per vier jaar te laten uitvoeren. Dit doen we doorgaans door middel van een visuele boomveiligheidsinspectie (VTA-methode). Hierbij inspecteren we de boom op eventuele ziektes en aantastingen, op de mechanische belasting en op breukgevoeligheid. Naar aanleiding van deze controle bepalen we of een boom veilig is of niet. Soms kunnen problemen met een eenvoudige ingreep verholpen worden, in andere gevallen is grondiger onderzoek nodig zijn. Dit kan een bodemonderzoek of een inwendig onderzoek zijn, waarbij we specialistische apparatuur en gereedschappen inzetten.

a damaged tree and car from hurricane

Ons werk

Hier komt de project naam
Hier komt de project naam
Hier komt de project naam